Home Nieuws Wie ondanks oproep niet terugkeert naar Turkije verliest paspoort

Wie ondanks oproep niet terugkeert naar Turkije verliest paspoort

DELEN

Volgens de nieuwste decreten die onder de noodtoestand in Turkije zijn uitgevaardigd, verliezen Turken die in het buitenland zitten en geen gehoor geven aan een oproep om terug te keren naar Turkije omdat ze onderzocht worden voor strafbare feiten of misdrijven, hun Turkse nationaliteit.

Met de nieuwste decreten (679, 680 en 681) die onder de noodtoestand (OHAL) zijn uitgevaardigd, worden in totaal ook 83 verenigingen gesloten die volgens de Nationale Veiligheidsraad een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. 1.699 personeelsleden worden ontslagen uit diverse overheidsinstituten van de rechtspraak en het ministerie van justitie. Uit het politieapparaat volgen 2.687 ontslagen. Ook zijn de rangen ingenomen van tien oud-politieagenten.

Ook mag de politie digitaal speurwerk verrichten en bij het plegen van misdrijven de abonnementsgegevens en identiteitsgegevens van de gebruiker opvragen en online onderzoeken.

Bijzondere beveiligingsmedewerkers mogen buiten hun diensten geen vuurwapen meer dragen. Mocht uit onderzoeken van het gouvernement blijken dat een actieve beveiligingsmedewerker banden onderhoudt of heeft onderhouden met verenigingen of instellingen die als een gevaar worden geacht voor de nationale veiligheid, dan mogen deze medewerkers niet meer aan de slag in de beveiligingssector.

Turken die zich in het buitenland bevinden, en worden onderzocht voor strafbare feiten en misdrijven, en binnen drie maanden geen gehoor geven aan de oproep om terug te keren naar Turkije, verliezen met de nieuwe decreten de Turkse nationaliteit. Het decreet geldt voor burgers die onderzocht worden voor strafbare feiten en misdrijven, zich in het buitenland bevinden en op die manier onbereikbaar zijn.

Personeelsleden van de overheid mogen volgens de nieuwe decreten ook tijdelijk uitgezonden worden naar landen waarin de Turkse Strijdkrachten actief zijn. Ook mogen korucular, of dorpsbewakers, die eerder op non-actief zijn gesteld, weer aangenomen worden wanneer hier operationeel behoefte aan is.