Home Opinie Column – “Partijdigheid NOS niet meer te harden”

Column – “Partijdigheid NOS niet meer te harden”

DELEN

De NOS bericht in het journaal van 6 uur over Palestijnse aanslagen op Israëliërs op de Westoever vandaag. De NOS eindigt met een opmerking dat ook verschillende Israëliërs door Palestijnen zijn doodgereden.

Dat inmiddels is vastgesteld dat het daarbij in minstens een geval om een echt verkeersongeluk ging, wordt er niet bij gezegd. Dat geen van de gebeurtenissen nog fatsoenlijk onderzocht kan worden, omdat de veronderstelde daders ter plekke zijn doodgeschoten, wordt evenmin vermeld. Wat is dat voor een rechtsstaat, waarin verdachten ter plekke worden doodgeschoten, NOS? Is dat geen belangrijke vraag?

Wat de NOS in dergelijke gevallen consequent verzuimt te vermelden is dat op de Westoever sinds begin dit jaar ten minste 42 Palestijnse volwassenen en kinderen zijn gedood door het Israëlische leger of door kolonisten. Palestijnse kinderen die op weg naar school opzettelijk door kolonisten worden aangereden, het komt regelmatig voor. Twee dagen geleden nog: een Palestijnse tiener die in brand is gestoken en zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Hebt u er de NOS over gehoord? Ik ook niet.

Wat de NOS ook consequent verzuimt te vermelden is de context van het groeiende verzet: de militaire grondoperatie in Gaza en de rampzalige gevolgen door de bevolking daar, de bezetting, de blokkade, de illegale Israëlische annexatie van Palestijns land op de Westoever, de verwoesting van Palestijnse huizen en van olijfbomen (bron van inkomsten van Palestijnse boeren), de scheve verdeling van drinkwater, de treiter-maatregelen zoals Palestijnse burgers geen toegang meer geven tot buslijnen, de almaar doorgaande bouw van illegale nederzettingen, enzovoorts, enzovoorts.

Wat de NOS verder consequent verzuimt te vermelden is de met de dag toenemende grimmigheid rond de al-Aqsa-moskee, die voor vele Palestijnen ontoegankelijk is gemaakt en waarvan Israël een joods heiligdom dreigt te maken. Bewuste provocatie en dus bron van verzet.

Door de Palestijnen consequent als enigen af te schilderen als daders verzuimt de NOS zijn publiek in te lichten over de omstandigheden waaronder sommige Palestijnen daders worden. Laat staan dat de NOS het publiek inlicht over de grove schendingen van internationaal recht en mensenrechten die de Palestijnse bevolking in Gaza en op de Westoever dag in dag uit moeten ondergaan.

Ik heb het al vaker gezegd: mij gaat het primair om handhaving en naleving van het internationaal recht en de universele mensenrechten. Dat ik me daarbij concentreer op dit conflict is omdat ik hier nou eenmaal het best over geïnformeerd ben. Waarom ik me daar zo over opwind is, omdat deze rechten ook voor ons van levensbelang zijn. Wie toestaat dat deze rechten selectief mogen worden toegepast, maakt ze ook voor zichzelf waardeloos. Maar andere rechten hebben we niet.

De wijze waarop de NOS consequent weigert in de berichtgeving over het Midden-Oostenconflict het internationaal recht en de mensenrechten als ijkpunt van gebeurtenissen te beschouwen, is niet alleen journalistiek verwerpelijk, maar het leidt onherroepelijk tot stemmingmakerij die ook in onze eigen Nederlandse samenleving consequenties heeft. Ik zeg het niet gauw, maar ik ben inmiddels van mening dat de publieke omroep door zijn aantoonbaar eenzijdige berichtgeving daarvoor medeverantwoordelijk kan (en wat mij betreft moet) worden gesteld.

Dit artikel is eerder verschenen op www.sharp5.nl – Claars Notes en is opnieuw gepubliceerd met toestemming van de auteur. De afbeelding bij dit artikel is een redactionele keuze van dutchturks.nl geweest.

NOS